Uglovi

 

 

Konverzija iz:




Konverzija u:




Predhodne konverzije:

 



 

<- Back

Ugao - definicija

Ugao je deo ravni oivičen sa dve poluprave koje imaju zajednički početak.

Link

Wikipedia

Osoba

Euklid